بلاگ / بایگانی برچسب «هنرستان شهدای فرهنیگ»

۸ اسفند ۱۴۰۱
شهید محسن حججی

دوتایی متولد هفتاد بودیم

دوتایی متولد هفتاد بودیم؛ دوتایی هم در هنرستان شهدای فرهنگی، برق صنعتی می‌خواندیم. ولی او یک سال جلوتر بود؛